Techniek

D-basic Collector biedt een kant-en-klare data extractie oplossing die in hoge mate kan worden afgestemd op de situatie bij een specifieke gebruiker.
 

Installatie en plugins

 

D-basic Collector is een eenvoudig te installeren ClickOnce applicatie met een gebruiksvriendelijke user interface.

De software wordt geïnstalleerd middels het klikken op een online installatielink en na de installatie worden automatisch de basis configuratie en de benodigde plugins gedownload en geladen.

Het voltooien van het restant van de configuratie neemt ongeveer 15 minuten in beslag waarna d-basics Collector direct in gebruik kan worden genomen.

Na de installatie zal d-basics Collector bij ieder vervolggebruik automatisch controleren of updates van de software en de plugins beschikbaar zijn en deze toepassen als ze vereist zijn.

 
 
 

Voorgedefinieerde aanpasbare queries

Als d-basics Collector wordt geïnstalleerd bevat het programma voorgedefinieerde queries waarmee de benodigde informatie automatisch uit de databronnen kan worden geïmporteerd.

Doorgaans bieden deze voorgedefinieerde queries de door een klant benodigde oplossing maar - in die gevallen dat een klant specifieke oplossing moet worden geboden - kan de manier waarop informatie wordt geïmporteerd op verschillende manieren worden aangepast:

  • bestaande queries aanpassen of geheel nieuwe queries maken
  • de data mapping aanpassen of nieuwe mappings toevoegen
  • het data model van d-basics Collector uitbreiden met vrije velden
  • het data model van d-basics Collector uitbreiden met extra database tables
 
Van nul beginnen...

De manier waarop d-basics Collector informatie importeert en verwerkt is zodanig configurabel dat het mogelijk is om een import configuratie aan te maken voor een geheel nieuwe databron (op voorwaarde dat dit een database is).

Dit soort configuraties worden alleen gebruikt in die gevallen waar voor iedere klant een data extractie oplossing moet worden geboden die sterk klant specifiek is. Dit is overigens uitzonderlijk en in de meeste gevallen biedt het importeren van informatie op basis van de voorgedefinieerde queries een afdoende oplossing.

 

Importeren uit meerdere databronnen

 

In de meeste gevallen zal de financiële informatie uit een enkele databron worden geimporteerd, het komt echter voor dat de benodigde informatie in verschillende databronnen is opgeslagen. In dit geval kan d-basics Collector de benodigde gegevens uit de verschillende bronnen importeren en combineren voor verdere verwerking.

Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om - uit verschillende databronnen - gecombineerde informatie te creëren die door d-basics Collector kan worden gebruikt voor het aanmaken van databestaden of rapportages.

Zo kan bijvoorbeeld de informatie uit een boekhoudpakket worden gecombineerd met de gegevens uit een facturatiepakket om met behulp van de gecombineerde informatie een databestand met openstaande facturen te creëren.
 
 

Online modus & Offline modus

 

Bij ieder gebruik van d-basics Collector worden instellingen en operationele informatie gesynchroniseerd met d-basics Portal. Deze informatie wordt vervolgens door de helpdesk van d-basics gebruikt bij het verrichten van haar werkzaamheden en biedt verder de mogelijkheid om d-basics Collector automatisch opnieuw te configureren op het moment dat de lokale installatie/configuratie verloren is gegaan.

Het synchroniseren van de instellingen en informatie is alleen mogelijk als d-basics Collector in Online modus wordt gebruikt. Het programma zal daarom standaard in Online modus proberen te starten maar zal automatisch overschakelen naar Offline modus op het moment dat d-basics Portal niet bereikbaar is.

In Offline modus wordt gebruik gemaakt van de instellingen en plugins die lokaal zijn opgeslagen en zal d-basics Collector volledig operationeel blijven.

De mogelijkheid om d-basics Collector in Offline modus te gebruiken is beperkt tot een periode van maximum twee weken, na deze periode moet de software worden opgestart in Online modus om te voorkomen dat kritische updates of door de helpdesk gewijzigde instellingen niet worden toegepast.

 Geen financiële informatie en geen wachtwoorden

D-basics Collector en d-basics Portal wisselen alleen technische en operationele informatie uit. Hierbij wordt GEEN financiële informatie meegenomen die door d-basics Collector uit het boekhoudpakket of een andere data bron is geïmporteerd.

Verder worden de wachtwoorden die onderdeel zijn van de instellingen van d-basics Collector met een lokaal opgeslagen persoonlijke sleutel versleuteld alvorens ze naar d-basics Portal worden verstuurd. Deze versleuteling kan alleen ongedaan worden gemaakt met de persoonlijke sleutel (waar enkel de gebruiker over beschikt).

 

Veilig

 

Het importeren, verwerken en versturen van informatie verloopt op een zodanige manier dat de veiligheid van de informatie en de werking van het boekhoudpakket niet in het geding kan komen:

  • D-basics Collector wordt geïnstalleerd binnen de computeromgeving van de gebruiker en alle informatie wordt opgeslagen en verwerkt binnen die omgeving.
  • D-basics Collector verrricht alleen leesacties op een database en past nooit informatie aan (zie ook 'Terugkoppeling naar het boekhoudpakket').
  • Alle door d-basics Collector verzamelde informatie wordt opgeslagen in een versleutelde en met een wachtwoord afgeschermde database.
  • Bij het versturen van informatie wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen zodat onbevoegden geen toegang tot de verzonden gegevens kunnen krijgen
  • Gebruikers hebben alleen toegang tot informatie in d-basics Collector als ze over de hiervoor benodigde rechten beschikken.
 
 

Systeemeisen

d-basics Collector kan worden geïnstalleerd op computer - werkstation of server - die tenminste aan de volgende specificaties voldoet :
Besturingssysteem Windows 10 (of hoger), Windows Server 2016 (of hoger)
Virtualisatie d-basics Collector kan worden geïnstalleerd op een virtual machine, terminal Server of een vergelijkbare oplossing.
Processor Core i3 (of hoger / vergelijkbaar)
Geheugen 2GB
Schijfruimte 200MB
.NET Framework Version 4.7.2 (or higher)
ODBC driver Al dan niet vereist zijn is afhankelijk van het - door het boekhoudpakket gebruikte - type database