Nieuwsbrief

Name

d-basics Collector nieuws

24jun

ISO 9001 and ISO 27001 certificering

24 jun, 2022 | Return|

Met trots kondigt d-basics b.v. het behalen van de ISO 9001-2015 en ISO 27001-2017 certificering aan.

De ISO 9001:2015 en ISO 27001-2017 certificaten zijn uitgereikt voor: “Alle informatiebeveiliging en kwaliteit gerelateerde aspecten van het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, ondersteunen en marketing van de d-basics applicaties d-basics Creditline, d-basics Collector en d-basics Portal”

Voor het verkrijgen van de certificaten heeft d-basics voor alle hierboven genoemde processen een beleid opgesteld en dit beleid vervolgens vastgelegd in een ‘kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeheersysteem’. Daarbij is ook bepaald welke maatregelen moeten worden getroffen om de kwaliteit en de beveiliging van informatie gedurende het verrichten van de processen te waarborgen.

Aanvullend is een mechanisme ontwikkeld dat toeziet op de volledigheid en juistheid van het geformuleerde beleid en op de naleving ervan. Dit mechanisme zorgt er voor dat tekortkomingen worden gedetecteerd en dat maatregelen worden genomen om deze te corrigeren en/of ze in de toekomst te voorkomen.

De door d-basics getroffen maatregelen zijn door NCI Certificering beoordeeld aan de hand van de NEN-EN-ISO-9001:2015 en NEN-EN-ISO-27001:2017 normen en na verwerking van de initiële bevindingen heeft dit geresulteerd in het toekennen van de certificaten!

Het behalen van de ISO 9001:2015 en ISO 27001-2017 certificaten is onderdeel van ons doorlopende streven naar het verbeteren van de kwaliteit en de (informatie) veiligheid van onze dienstverlening. Verder hopen we hiermee – in een wereld waarin online bedreigingen helaas de orde van de dag zijn – op de juiste manier in te blijven spelen op de wensen van onze klanten en opdrachtgevers.

Related

Payment Service Provider Buckaroo koppelt met d-basics

De plug-in van d-basics maakt het mogelijk om data uit de boekhoudsoftware rechtstreeks naar Buckaro...

Read More >

d-basics TAX, ondersteuning Nederlandse Taxonomie 2020 (NT14.0)

d-basics Tax biedt vanaf versie 3.317.01 ondersteuning voor de Nederlandse Taxonomie 2020 (NT14.0) e...

Read More >

d-basics en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, wat zijn de gevol...

Read More >

Spaanse taal toegevoegd

Vanaf nu zijn d‑basics Collector, d‑basics Portal en de website van d‑basics ook b...

Read More >

d-basics Collector door eerste bedrijven in gebruik genomen

Deze week is d-basics Collector door de eerste bedrijven in gebruik genomen.

Read More >

Nieuwe export plug-in: Siemens Finance & Leasing

d-basics Collector ondersteunt nu ook het versturen van informatie naar Siemens Finance & Leasing

Read More >